Další z domů, kterým ke vzniku pomohla stavební společnost Ekonomické stavby, a. s., ze Zruče u Plzně, jsme navštívili nedaleko Hradce Králové. O okolnostech, které jeho stavbě předcházely, jsme si povídali s majitelem domu panem Burianem.

Co bylo u vás hlavním důvodem, který vedl k rozhodnutí postavit si vlastní dům?

Naše rodina potřebovala trochu více místa. Děti dorůstaly, bylo jim 12 a 10 let, a my měli byt 2 + 1. Když se přidaly i starosti s tím, že nám byl byt nabídnut k odkoupení za vysokou cenu, stáli jsme před volbou co dál.

Kde jste se poprvé seznámili se společností ES a čím vás oslovily?

Inzerát s nabídkou firmy ES jsme objevili v časopise Můj dům. Zaujala nás možnost začít výstavbu domu s minimálním množstvím volných financí. Pozemek pro stavbu jsme měli již delší dobu zakoupený, ale chyběla nám právě větší hotovost na zahájení výstavby.

Využili jste nabídky nějakých dalších služeb ES?

Plně a rádi jsme využili možnost pomoci při zajištění financování stavby. Byl to i hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pro výstavbu našeho rodinného domu oslovit firmu ES. Také jsme pracovníkům ES rádi přenechali starosti se zajištěním stavebního povolení, takže ani s ním jsme neměli prakticky žádné starosti. Vše zařídila po podepsání dohody firma ES.

Mohl byste nám zhruba popsat průběh stavby?

Výstavba probíhala v několika etapách, mezi kterými byly určité časové prodlevy, způsobené klimatickými podmínkami, technologickými pauzami, ale i určitou vytížeností jednotlivých pracovních čet. Největší prodleva byla ovšem při vyřizování hypotečního úvěru. V globálu je třeba podotknout, že i přes určité skluzy, byla výstavba domu provedena ve velmi přijatelném časovém horizontu.

Došlo v projektu domu k nějakým změnám podle vašich přání a jak se je podařilo realizovat?

Dům jsme měli typizovaný. Pouze se otáčela vnitřní dispozice domu vzhledem k pozici pozemku a přístupu do domu, a též došlo k určitým úpravám interiéru. Během schvalování studie došlo k dalším dílčím úpravám. Ještě i během stavby došlo k drobným změnám oproti projektu. Vše proběhlo k naší úplné spokojenosti.

Jste tedy spokojený s kvalitou stavebních prací?

Kvalita prací záleží jak ve stavebnictví, tak jako v jiných oborech vždy na kvalitě lidí. I při výstavbě našeho domu se vyskytly nějaké problémy v kvalitě prací. Podstatné je, že vždy došlo k nápravě toho, s čím jsem nebyl stoprocentně spokojen, takže v konečné fázi je, myslím, dům velmi zdařilý a funkční.

Jste tedy v novém domě spokojení?

V novém domě se nám bydlí velice dobře. Volili jsme jednoduchý, funkční dům, který se architektonicky hodí do zdejšího prostředí, kde každý člen rodiny má svůj kout a zároveň se jeden druhému neztratí, a také takový dům, který plně vyhovuje našemu životnímu stylu. Jde jednoznačně o změnu k lepšímu. I když je to pro nás nyní určitě finančně těžší, jsme rádi, že jsme se rozhodli pro výstavbu domu, a ne pro koupi nebo stavbu bytu. Také si myslím, že naše volba a výběr toho, kdo nám pomůže zrealizovat naše plány, byly správné, a že pokud bychom měli znovu volit, rozhodli bychom se opět stejně.

Děkujeme mnohokrát za pozvání a příjemný rozhovor.

Jan Křesina

Zajímavé odkazy